หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-203108-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 797 Kb.
20060613-203116-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1029 Kb.
20060613-203128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 554 Kb.
20060613-203136-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1021 Kb.
20060613-203142-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 893 Kb.
20060613-203156-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1210 Kb.
20060613-203202-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 781 Kb.
20060613-203206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 660 Kb.
20060613-203330-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 573 Kb.
20060613-203334-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 634 Kb.
20060613-203350-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 536 Kb.
20060613-203352-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 531 Kb.
20060613-203414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 853 Kb.
20060613-203506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 457 Kb.
20060613-203544-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 412 Kb.
20060613-203546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 543 Kb.
20060613-203606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 621 Kb.
20060613-203616-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 761 Kb.
20060613-203622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 653 Kb.
20060613-203632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 700 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)