หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-201600-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 438 Kb.
20060613-201626-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 395 Kb.
20060613-201632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 425 Kb.
20060613-201708-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 433 Kb.
20060613-201712-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 449 Kb.
20060613-201800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 361 Kb.
20060613-201838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 390 Kb.
20060613-201846-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 445 Kb.
20060613-201932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 369 Kb.
20060613-202828-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 533 Kb.
20060613-202854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 723 Kb.
20060613-202916-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 561 Kb.
20060613-202934-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 475 Kb.
20060613-202944-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1015 Kb.
20060613-203020-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1041 Kb.
20060613-203024-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 996 Kb.
20060613-203030-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1113 Kb.
20060613-203034-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1161 Kb.
20060613-203044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1093 Kb.
20060613-203058-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 991 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)