หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-200220-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 641 Kb.
20060613-200358-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 582 Kb.
20060613-200624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 819 Kb.
20060613-200718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 460 Kb.
20060613-200728-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 581 Kb.
20060613-200736-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 542 Kb.
20060613-200758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 525 Kb.
20060613-200850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 943 Kb.
20060613-200912-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 397 Kb.
20060613-200956-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 895 Kb.
20060613-201120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 598 Kb.
20060613-201128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 631 Kb.
20060613-201156-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 641 Kb.
20060613-201230-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 432 Kb.
20060613-201242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 445 Kb.
20060613-201306-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 462 Kb.
20060613-201348-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 395 Kb.
20060613-201428-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 960 Kb.
20060613-201434-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 400 Kb.
20060613-201450-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 622 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)