หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-193814-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 714 Kb.
20060613-193850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 635 Kb.
20060613-193856-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 561 Kb.
20060613-194048-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 661 Kb.
20060613-194204-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 589 Kb.
20060613-194536-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 841 Kb.
20060613-194632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 520 Kb.
20060613-194640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 492 Kb.
20060613-194734-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 434 Kb.
20060613-194802-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 855 Kb.
20060613-194816-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1042 Kb.
20060613-194910-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 934 Kb.
20060613-194918-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 395 Kb.
20060613-194932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 502 Kb.
20060613-195016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 993 Kb.
20060613-195226-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 829 Kb.
20060613-195236-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 509 Kb.
20060613-195250-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 977 Kb.
20060613-195310-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 901 Kb.
20060613-195342-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1449 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)