หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-182236-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 462 Kb.
20060613-182432-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1090 Kb.
20060613-182450-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1162 Kb.
20060613-182510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 854 Kb.
20060613-182554-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 351 Kb.
20060613-182624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 623 Kb.
20060613-182652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 662 Kb.
20060613-182724-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 663 Kb.
20060613-182738-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 635 Kb.
20060613-182812-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 740 Kb.
20060613-182822-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 957 Kb.
20060613-185122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 464 Kb.
20060613-185146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 694 Kb.
20060613-185152-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1154 Kb.
20060613-185818-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 481 Kb.
20060613-185956-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 675 Kb.
20060613-190126-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 510 Kb.
20060613-191032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 394 Kb.
20060613-191506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 293 Kb.
20060613-192142-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 521 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)