หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-203854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 544 Kb.
20060612-203902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 537 Kb.
20060612-204302-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 427 Kb.
20060612-204336-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 577 Kb.
20060612-204356-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 533 Kb.
20060612-204414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 522 Kb.
20060612-204418-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 424 Kb.
20060612-204418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 459 Kb.
20060612-204424-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 445 Kb.
20060613-164954-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 507 Kb.
20060613-165014-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 901 Kb.
20060613-181332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 879 Kb.
20060613-181356-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1332 Kb.
20060613-181448-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1259 Kb.
20060613-181514-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1228 Kb.
20060613-181628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1044 Kb.
20060613-181810-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 460 Kb.
20060613-181840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1314 Kb.
20060613-181958-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 780 Kb.
20060613-182154-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 742 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)