หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-183820-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 470 Kb.
20060612-183952-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 437 Kb.
20060612-203126-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 504 Kb.
20060612-203136-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 491 Kb.
20060612-203306-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1028 Kb.
20060612-203346-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 540 Kb.
20060612-203418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 538 Kb.
20060612-203430-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 458 Kb.
20060612-203436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 471 Kb.
20060612-203442-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 532 Kb.
20060612-203456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 599 Kb.
20060612-203506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 557 Kb.
20060612-203514-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 484 Kb.
20060612-203518-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 431 Kb.
20060612-203524-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 506 Kb.
20060612-203528-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 569 Kb.
20060612-203610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 529 Kb.
20060612-203626-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 883 Kb.
20060612-203740-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 424 Kb.
20060612-203804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 598 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)