หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-203834-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 455 Kb.
20060613-203854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 521 Kb.
20060613-203906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 604 Kb.
20060613-203912-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 699 Kb.
20060613-203920-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 614 Kb.
20060613-203924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 682 Kb.
20060613-204038-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 505 Kb.
20060613-204058-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 510 Kb.
20060613-204100-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 535 Kb.
20060613-204104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 536 Kb.
20060613-204108-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 543 Kb.
20060613-204108-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 455 Kb.
20060613-204112-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 465 Kb.
20060613-204120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 528 Kb.
20060613-204136-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 459 Kb.
20060613-204156-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 558 Kb.
20060613-204206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 524 Kb.
20060613-204248-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 533 Kb.
20060613-204320-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 481 Kb.
20060613-204854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 709 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)