หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-203632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 693 Kb.
20060613-203634-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 637 Kb.
20060613-203634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 659 Kb.
20060613-203636-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 646 Kb.
20060613-203640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 651 Kb.
20060613-203650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 658 Kb.
20060613-203654-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 722 Kb.
20060613-203656-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 698 Kb.
20060613-203704-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 592 Kb.
20060613-203716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 663 Kb.
20060613-203720-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 755 Kb.
20060613-203740-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 620 Kb.
20060613-203748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 706 Kb.
20060613-203752-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 625 Kb.
20060613-203802-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 557 Kb.
20060613-203804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 681 Kb.
20060613-203810-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 760 Kb.
20060613-203820-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 554 Kb.
20060613-203824-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 559 Kb.
20060613-203832-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 501 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)