หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-180148-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 617 Kb.
20060612-180222-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 691 Kb.
20060612-180322-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 482 Kb.
20060612-180328-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 614 Kb.
20060612-180510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 551 Kb.
20060612-180650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 508 Kb.
20060612-180700-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 508 Kb.
20060612-180706-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 597 Kb.
20060612-182830-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 489 Kb.
20060612-182934-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 484 Kb.
20060612-183014-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 547 Kb.
20060612-183240-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 542 Kb.
20060612-183342-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 584 Kb.
20060612-183526-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 852 Kb.
20060612-183626-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 505 Kb.
20060612-183638-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 478 Kb.
20060612-183650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 426 Kb.
20060612-183722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 671 Kb.
20060612-183752-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 457 Kb.
20060612-183810-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 736 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)