หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-203108-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 243 Kb.
20060613-203116-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 306 Kb.
20060613-203128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060613-203136-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 303 Kb.
20060613-203142-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 246 Kb.
20060613-203156-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 340 Kb.
20060613-203202-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 232 Kb.
20060613-203206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060613-203330-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 188 Kb.
20060613-203334-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 207 Kb.
20060613-203350-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060613-203352-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 174 Kb.
20060613-203414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 254 Kb.
20060613-203506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 152 Kb.
20060613-203544-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 145 Kb.
20060613-203546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060613-203606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060613-203616-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 240 Kb.
20060613-203622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060613-203632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)