หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-201600-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 148 Kb.
20060613-201626-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 135 Kb.
20060613-201632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 150 Kb.
20060613-201708-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 147 Kb.
20060613-201712-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060613-201800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 116 Kb.
20060613-201838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 129 Kb.
20060613-201846-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 151 Kb.
20060613-201932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 133 Kb.
20060613-202828-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060613-202854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 265 Kb.
20060613-202916-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060613-202934-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060613-202944-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 323 Kb.
20060613-203020-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 340 Kb.
20060613-203024-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 316 Kb.
20060613-203030-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 373 Kb.
20060613-203034-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 390 Kb.
20060613-203044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 364 Kb.
20060613-203058-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 318 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)