หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-200220-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060613-200358-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 201 Kb.
20060613-200624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
20060613-200718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 160 Kb.
20060613-200728-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060613-200736-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
20060613-200758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 175 Kb.
20060613-200850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 262 Kb.
20060613-200912-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 138 Kb.
20060613-200956-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 252 Kb.
20060613-201120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060613-201128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 238 Kb.
20060613-201156-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 241 Kb.
20060613-201230-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 147 Kb.
20060613-201242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 152 Kb.
20060613-201306-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 159 Kb.
20060613-201348-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 130 Kb.
20060613-201428-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 278 Kb.
20060613-201434-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 130 Kb.
20060613-201450-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 237 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)