หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-195436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060613-195438-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
20060613-195450-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060613-195458-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 145 Kb.
20060613-195508-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060613-195540-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060613-195552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 154 Kb.
20060613-195606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 121 Kb.
20060613-195624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 147 Kb.
20060613-195634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 123 Kb.
20060613-195756-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 253 Kb.
20060613-195834-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 139 Kb.
20060613-195924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 150 Kb.
20060613-195938-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
20060613-195952-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060613-200016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 420 Kb.
20060613-200034-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060613-200116-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 162 Kb.
20060613-200124-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060613-200212-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)