หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-193814-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 252 Kb.
20060613-193850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060613-193856-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060613-194048-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060613-194204-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 201 Kb.
20060613-194536-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060613-194632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060613-194640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 166 Kb.
20060613-194734-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 144 Kb.
20060613-194802-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060613-194816-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 324 Kb.
20060613-194910-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 277 Kb.
20060613-194918-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 137 Kb.
20060613-194932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 176 Kb.
20060613-195016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 299 Kb.
20060613-195226-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060613-195236-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 167 Kb.
20060613-195250-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 340 Kb.
20060613-195310-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 256 Kb.
20060613-195342-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 465 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)