หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-182236-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060613-182432-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 387 Kb.
20060613-182450-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 407 Kb.
20060613-182510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 278 Kb.
20060613-182554-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 122 Kb.
20060613-182624-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060613-182652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
20060613-182724-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
20060613-182738-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 189 Kb.
20060613-182812-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
20060613-182822-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 335 Kb.
20060613-185122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 174 Kb.
20060613-185146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 253 Kb.
20060613-185152-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 368 Kb.
20060613-185818-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 185 Kb.
20060613-185956-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 249 Kb.
20060613-190126-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 196 Kb.
20060613-191032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060613-191506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 122 Kb.
20060613-192142-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)