หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-203854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 205 Kb.
20060612-203902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
20060612-204302-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 159 Kb.
20060612-204336-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060612-204356-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 196 Kb.
20060612-204414-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-204418-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 163 Kb.
20060612-204418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-204424-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060613-164954-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 201 Kb.
20060613-165014-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 321 Kb.
20060613-181332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 290 Kb.
20060613-181356-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 416 Kb.
20060613-181448-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 423 Kb.
20060613-181514-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 430 Kb.
20060613-181628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 363 Kb.
20060613-181810-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 162 Kb.
20060613-181840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 466 Kb.
20060613-181958-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 282 Kb.
20060613-182154-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 258 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)