หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-183820-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-183952-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 168 Kb.
20060612-203126-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 196 Kb.
20060612-203136-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-203306-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 345 Kb.
20060612-203346-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060612-203418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 204 Kb.
20060612-203430-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-203436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-203442-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
20060612-203456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-203506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060612-203514-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
20060612-203518-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 162 Kb.
20060612-203524-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060612-203528-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060612-203610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060612-203626-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 300 Kb.
20060612-203740-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 155 Kb.
20060612-203804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)