หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-203834-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 163 Kb.
20060613-203854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060613-203906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060613-203912-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 257 Kb.
20060613-203920-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 230 Kb.
20060613-203924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 249 Kb.
20060613-204038-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060613-204058-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060613-204100-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 207 Kb.
20060613-204104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060613-204108-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060613-204108-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060613-204112-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060613-204120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060613-204136-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 164 Kb.
20060613-204156-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060613-204206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060613-204248-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060613-204320-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 188 Kb.
20060613-204854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 263 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)