หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060613-203632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 253 Kb.
20060613-203634-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 230 Kb.
20060613-203634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 238 Kb.
20060613-203636-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060613-203640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 237 Kb.
20060613-203650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 247 Kb.
20060613-203654-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 262 Kb.
20060613-203656-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 254 Kb.
20060613-203704-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060613-203716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060613-203720-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 279 Kb.
20060613-203740-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060613-203748-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 261 Kb.
20060613-203752-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060613-203802-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060613-203804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 254 Kb.
20060613-203810-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 282 Kb.
20060613-203820-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 205 Kb.
20060613-203824-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060613-203832-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)