หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-180148-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-180222-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 255 Kb.
20060612-180322-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060612-180328-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060612-180510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060612-180650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060612-180700-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060612-180706-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
20060612-182830-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060612-182934-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 189 Kb.
20060612-183014-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060612-183240-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060612-183342-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 216 Kb.
20060612-183526-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 289 Kb.
20060612-183626-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060612-183638-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060612-183650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 169 Kb.
20060612-183722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 255 Kb.
20060612-183752-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-183810-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 262 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)