หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-174316-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 437 Kb.
20060612-174318-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 533 Kb.
20060612-174318-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 486 Kb.
20060612-174320-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 562 Kb.
20060612-174334-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 595 Kb.
20060612-174354-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 364 Kb.
20060612-174400-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 386 Kb.
20060612-174424-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 558 Kb.
20060612-174428-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 490 Kb.
20060612-174430-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 499 Kb.
20060612-174436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 726 Kb.
20060612-174454-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 454 Kb.
20060612-174504-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 529 Kb.
20060612-174510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 484 Kb.
20060612-174540-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 543 Kb.
20060612-174544-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 496 Kb.
20060612-174546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 489 Kb.
20060612-174552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 481 Kb.
20060612-174604-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 572 Kb.
20060612-174634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 641 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)