หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-174004-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 348 Kb.
20060612-174008-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 452 Kb.
20060612-174008-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 723 Kb.
20060612-174010-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 482 Kb.
20060612-174012-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 652 Kb.
20060612-174026-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 556 Kb.
20060612-174032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 520 Kb.
20060612-174050-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 500 Kb.
20060612-174054-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 637 Kb.
20060612-174056-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 646 Kb.
20060612-174056-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 590 Kb.
20060612-174058-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 589 Kb.
20060612-174106-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 577 Kb.
20060612-174112-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 693 Kb.
20060612-174120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 653 Kb.
20060612-174122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 629 Kb.
20060612-174130-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 649 Kb.
20060612-174130-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 483 Kb.
20060612-174218-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 489 Kb.
20060612-174238-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 711 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)