หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-172644-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 513 Kb.
20060612-172646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 518 Kb.
20060612-172734-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 628 Kb.
20060612-172736-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 628 Kb.
20060612-172828-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 636 Kb.
20060612-172838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 329 Kb.
20060612-172840-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 651 Kb.
20060612-172840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 370 Kb.
20060612-172844-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 344 Kb.
20060612-172850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 624 Kb.
20060612-172854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 362 Kb.
20060612-172910-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 584 Kb.
20060612-172926-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 604 Kb.
20060612-172928-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 555 Kb.
20060612-172930-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 372 Kb.
20060612-173028-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 603 Kb.
20060612-173030-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 627 Kb.
20060612-173032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 544 Kb.
20060612-173044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 560 Kb.
20060612-173048-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 666 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)