หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-171902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 437 Kb.
20060612-171906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 623 Kb.
20060612-171920-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 591 Kb.
20060612-171924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 574 Kb.
20060612-171926-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 649 Kb.
20060612-171938-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 577 Kb.
20060612-171940-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 564 Kb.
20060612-171942-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 615 Kb.
20060612-172006-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 585 Kb.
20060612-172006-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 342 Kb.
20060612-172056-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 683 Kb.
20060612-172110-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 757 Kb.
20060612-172114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 425 Kb.
20060612-172146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 643 Kb.
20060612-172150-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 643 Kb.
20060612-172206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 549 Kb.
20060612-172334-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 621 Kb.
20060612-172352-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 472 Kb.
20060612-172520-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 526 Kb.
20060612-172536-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 581 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)