หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-170022-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 482 Kb.
20060612-170034-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 438 Kb.
20060612-170034-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 424 Kb.
20060612-170130-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 564 Kb.
20060612-170132-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 567 Kb.
20060612-170140-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 508 Kb.
20060612-170230-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 447 Kb.
20060612-170248-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 431 Kb.
20060612-171116-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 496 Kb.
20060612-171332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 498 Kb.
20060612-171344-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 350 Kb.
20060612-171416-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 625 Kb.
20060612-171426-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 601 Kb.
20060612-171442-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 454 Kb.
20060612-171454-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 551 Kb.
20060612-171522-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 643 Kb.
20060612-171608-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 471 Kb.
20060612-171610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 533 Kb.
20060612-171620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 480 Kb.
20060612-171634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1088 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)