หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-175910-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 471 Kb.
20060612-175924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 339 Kb.
20060612-175932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 394 Kb.
20060612-175952-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 381 Kb.
20060612-180012-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 451 Kb.
20060612-180032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 447 Kb.
20060612-180034-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 529 Kb.
20060612-180036-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 590 Kb.
20060612-180040-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 640 Kb.
20060612-180054-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 541 Kb.
20060612-180114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 484 Kb.
20060612-180128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 556 Kb.
20060612-180134-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 450 Kb.
20060612-180150-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 422 Kb.
20060612-180154-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 435 Kb.
20060612-180210-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 573 Kb.
20060612-180214-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 579 Kb.
20060612-180230-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 403 Kb.
20060612-180238-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 349 Kb.
20060612-180250-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 436 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)