หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-174652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 471 Kb.
20060612-174712-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 492 Kb.
20060612-174746-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 573 Kb.
20060612-174850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 445 Kb.
20060612-174858-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 595 Kb.
20060612-174902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 565 Kb.
20060612-174930-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 556 Kb.
20060612-174950-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 489 Kb.
20060612-175126-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 467 Kb.
20060612-175132-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 501 Kb.
20060612-175212-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 448 Kb.
20060612-175218-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 657 Kb.
20060612-175222-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 568 Kb.
20060612-175316-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 450 Kb.
20060612-175400-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 469 Kb.
20060612-175404-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 371 Kb.
20060612-175434-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 382 Kb.
20060612-175518-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 599 Kb.
20060612-175724-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 739 Kb.
20060612-175724-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 722 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)