หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-164844-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 414 Kb.
20060612-164856-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 433 Kb.
20060612-164912-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 504 Kb.
20060612-165036-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 404 Kb.
20060612-165040-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 388 Kb.
20060612-165052-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 364 Kb.
20060612-165102-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 823 Kb.
20060612-165104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 653 Kb.
20060612-165114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 771 Kb.
20060612-165118-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 812 Kb.
20060612-165120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 362 Kb.
20060612-165122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 363 Kb.
20060612-165124-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 370 Kb.
20060612-165236-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 391 Kb.
20060612-165250-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 496 Kb.
20060612-165254-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 489 Kb.
20060612-165550-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 426 Kb.
20060612-165618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 379 Kb.
20060612-165650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 813 Kb.
20060612-165652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 386 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป>>

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)