หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-174316-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 793 Kb.
20060612-174318-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 981 Kb.
20060612-174318-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 873 Kb.
20060612-174320-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1042 Kb.
20060612-174334-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1092 Kb.
20060612-174354-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 689 Kb.
20060612-174400-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 722 Kb.
20060612-174424-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1025 Kb.
20060612-174428-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 904 Kb.
20060612-174430-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 919 Kb.
20060612-174436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1326 Kb.
20060612-174454-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 829 Kb.
20060612-174504-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 953 Kb.
20060612-174510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 872 Kb.
20060612-174540-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 984 Kb.
20060612-174544-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 889 Kb.
20060612-174546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 880 Kb.
20060612-174552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 889 Kb.
20060612-174604-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1061 Kb.
20060612-174634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1178 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)