หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-174004-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 142 Kb.
20060612-174008-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 168 Kb.
20060612-174008-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 268 Kb.
20060612-174010-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060612-174012-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 245 Kb.
20060612-174026-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060612-174032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-174050-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
20060612-174054-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 240 Kb.
20060612-174056-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 247 Kb.
20060612-174056-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 224 Kb.
20060612-174058-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-174106-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 216 Kb.
20060612-174112-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 258 Kb.
20060612-174120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
20060612-174122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060612-174130-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 238 Kb.
20060612-174130-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-174218-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-174238-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 264 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)