หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-173446-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 165 Kb.
20060612-173452-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 204 Kb.
20060612-173456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-173502-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 248 Kb.
20060612-173526-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060612-173546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 235 Kb.
20060612-173556-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060612-173632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-173640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-173722-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 245 Kb.
20060612-173726-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 247 Kb.
20060612-173736-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 151 Kb.
20060612-173740-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 268 Kb.
20060612-173754-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-173800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 248 Kb.
20060612-173806-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-173840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 242 Kb.
20060612-173842-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 379 Kb.
20060612-173906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 154 Kb.
20060612-173914-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 233 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)