หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-173056-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-173118-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 176 Kb.
20060612-173122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-173150-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 150 Kb.
20060612-173216-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 285 Kb.
20060612-173224-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 332 Kb.
20060612-173224-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-173228-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 310 Kb.
20060612-173234-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 245 Kb.
20060612-173304-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 170 Kb.
20060612-173308-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-173312-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-173332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 158 Kb.
20060612-173348-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 155 Kb.
20060612-173412-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 261 Kb.
20060612-173416-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 204 Kb.
20060612-173424-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-173426-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 157 Kb.
20060612-173432-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 161 Kb.
20060612-173440-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 157 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)