หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-172644-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060612-172646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-172734-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 235 Kb.
20060612-172736-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 235 Kb.
20060612-172828-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060612-172838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 134 Kb.
20060612-172840-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
20060612-172840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 150 Kb.
20060612-172844-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 143 Kb.
20060612-172850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 229 Kb.
20060612-172854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 147 Kb.
20060612-172910-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-172926-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
20060612-172928-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-172930-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 138 Kb.
20060612-173028-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 218 Kb.
20060612-173030-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-173032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 196 Kb.
20060612-173044-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 204 Kb.
20060612-173048-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 251 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)