หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-171902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 164 Kb.
20060612-171906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060612-171920-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
20060612-171924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060612-171926-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 243 Kb.
20060612-171938-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-171940-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
20060612-171942-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-172006-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060612-172006-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 133 Kb.
20060612-172056-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 220 Kb.
20060612-172110-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 246 Kb.
20060612-172114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 160 Kb.
20060612-172146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060612-172150-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 220 Kb.
20060612-172206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 202 Kb.
20060612-172334-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 235 Kb.
20060612-172352-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060612-172520-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 176 Kb.
20060612-172536-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)