หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-171646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 237 Kb.
20060612-171652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
20060612-171706-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060612-171716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060612-171718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-171720-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 229 Kb.
20060612-171726-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060612-171732-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 218 Kb.
20060612-171734-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060612-171742-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
20060612-171750-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-171804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060612-171820-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
20060612-171836-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
20060612-171840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060612-171842-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060612-171846-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060612-171850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060612-171852-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-171856-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)