หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-183644-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 194 Kb.
20060612-183646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 210 Kb.
20060612-183652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 296 Kb.
20060612-183658-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060612-183706-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
20060612-183710-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060612-183716-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-183718-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 160 Kb.
20060612-183724-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 216 Kb.
20060612-183728-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060612-183732-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 133 Kb.
20060612-183744-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 254 Kb.
20060612-183750-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
20060612-183812-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 147 Kb.
20060612-183826-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 260 Kb.
20060612-183826-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 129 Kb.
20060612-183838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 132 Kb.
20060612-183846-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 246 Kb.
20060612-183848-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 172 Kb.
20060612-183850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 230 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)