หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-183530-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
20060612-183532-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 238 Kb.
20060612-183536-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 256 Kb.
20060612-183536-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 235 Kb.
20060612-183538-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 151 Kb.
20060612-183546-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 158 Kb.
20060612-183550-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060612-183552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 224 Kb.
20060612-183554-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060612-183602-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 166 Kb.
20060612-183604-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-183606-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 207 Kb.
20060612-183614-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 207 Kb.
20060612-183618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 244 Kb.
20060612-183622-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 230 Kb.
20060612-183622-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 253 Kb.
20060612-183630-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 283 Kb.
20060612-183632-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-183642-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 205 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)