หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-170022-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 181 Kb.
20060612-170034-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 166 Kb.
20060612-170034-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-170130-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 210 Kb.
20060612-170132-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-170140-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 190 Kb.
20060612-170230-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 174 Kb.
20060612-170248-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 170 Kb.
20060612-171116-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
20060612-171332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-171344-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 137 Kb.
20060612-171416-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060612-171426-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060612-171442-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 176 Kb.
20060612-171454-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 205 Kb.
20060612-171522-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 233 Kb.
20060612-171608-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
20060612-171610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 203 Kb.
20060612-171620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 187 Kb.
20060612-171634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 375 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)