หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-183400-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 138 Kb.
20060612-183402-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 146 Kb.
20060612-183418-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 267 Kb.
20060612-183422-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 289 Kb.
20060612-183432-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 272 Kb.
20060612-183436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 175 Kb.
20060612-183444-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 149 Kb.
20060612-183452-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 188 Kb.
20060612-183456-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 282 Kb.
20060612-183502-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 247 Kb.
20060612-183510-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-183514-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 260 Kb.
20060612-183516-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060612-183520-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 199 Kb.
20060612-183524-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 271 Kb.
20060612-183524-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 238 Kb.
20060612-183526-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
20060612-183528-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 243 Kb.
20060612-183528-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 247 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)