หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-183200-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1221 Kb.
20060612-183206-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1045 Kb.
20060612-183210-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1141 Kb.
20060612-183216-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 1068 Kb.
20060612-183216-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 993 Kb.
20060612-183222-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 830 Kb.
20060612-183222-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1045 Kb.
20060612-183248-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 645 Kb.
20060612-183252-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 1197 Kb.
20060612-183252-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1435 Kb.
20060612-183310-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1102 Kb.
20060612-183314-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 844 Kb.
20060612-183320-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1063 Kb.
20060612-183324-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 1076 Kb.
20060612-183324-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 945 Kb.
20060612-183326-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1047 Kb.
20060612-183330-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1038 Kb.
20060612-183332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 1100 Kb.
20060612-183342-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 845 Kb.
20060612-183354-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 570 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)