หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-182928-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 192 Kb.
20060612-182932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060612-182952-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060612-182956-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 220 Kb.
20060612-182958-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-183000-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 208 Kb.
20060612-183004-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060612-183006-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 272 Kb.
20060612-183012-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-183016-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 167 Kb.
20060612-183026-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-183032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 207 Kb.
20060612-183036-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 225 Kb.
20060612-183054-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060612-183146-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 231 Kb.
20060612-183148-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 146 Kb.
20060612-183150-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 218 Kb.
20060612-183152-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060612-183156-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-183158-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)