หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-182554-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 250 Kb.
20060612-182706-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-182736-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 200 Kb.
20060612-182738-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
20060612-182742-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 315 Kb.
20060612-182750-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 237 Kb.
20060612-182758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 246 Kb.
20060612-182810-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 287 Kb.
20060612-182814-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 299 Kb.
20060612-182818-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 267 Kb.
20060612-182822-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 142 Kb.
20060612-182824-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 270 Kb.
20060612-182850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060612-182852-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 176 Kb.
20060612-182852-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-182854-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-182858-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060612-182906-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 204 Kb.
20060612-182920-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060612-182924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)