หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-181344-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 237 Kb.
20060612-181350-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 247 Kb.
20060612-181352-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 137 Kb.
20060612-181406-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 265 Kb.
20060612-181438-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 144 Kb.
20060612-181442-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 218 Kb.
20060612-181610-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-181620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 140 Kb.
20060612-181626-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 124 Kb.
20060612-181628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 125 Kb.
20060612-181634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 140 Kb.
20060612-181642-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 140 Kb.
20060612-181646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 136 Kb.
20060612-181842-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060612-181912-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 163 Kb.
20060612-181926-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-181944-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 160 Kb.
20060612-181944-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 257 Kb.
20060612-182000-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 211 Kb.
20060612-182028-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 176 Kb.
20060612-182050-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
20060612-182124-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-182128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 152 Kb.
20060612-182242-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 169 Kb.
20060612-182302-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060612-182318-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 162 Kb.
20060612-182322-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 163 Kb.
20060612-182326-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 232 Kb.
20060612-182328-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 139 Kb.
20060612-182330-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 233 Kb.
20060612-182336-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 175 Kb.
20060612-182338-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 169 Kb.
20060612-182352-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 213 Kb.
20060612-182356-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 144 Kb.
20060612-182358-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 261 Kb.
20060612-182406-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 266 Kb.
20060612-182436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 158 Kb.
20060612-182530-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 142 Kb.
20060612-182538-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 137 Kb.
20060612-182540-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 127 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)