หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-180804-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 183 Kb.
20060612-180814-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 232 Kb.
20060612-180826-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 163 Kb.
20060612-180838-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 137 Kb.
20060612-180840-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 141 Kb.
20060612-180844-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 174 Kb.
20060612-180848-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 148 Kb.
20060612-180916-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 140 Kb.
20060612-180946-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-181000-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 181 Kb.
20060612-181010-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 165 Kb.
20060612-181038-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 191 Kb.
20060612-181050-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 214 Kb.
20060612-181104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 111 Kb.
20060612-181108-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 110 Kb.
20060612-181112-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-181136-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 132 Kb.
20060612-181138-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
20060612-181208-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 133 Kb.
20060612-181344-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 168 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)