หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-180558-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 267 Kb.
20060612-180608-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-180620-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 224 Kb.
20060612-180628-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060612-180634-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-180640-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060612-180642-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060612-180646-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-180654-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
20060612-180658-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 145 Kb.
20060612-180700-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 144 Kb.
20060612-180700-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 164 Kb.
20060612-180708-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 141 Kb.
20060612-180714-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 148 Kb.
20060612-180714-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060612-180726-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-180746-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-180746-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 212 Kb.
20060612-180758-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
20060612-180800-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 218 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)