หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-180256-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 174 Kb.
20060612-180328-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 181 Kb.
20060612-180332-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 154 Kb.
20060612-180332-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 134 Kb.
20060612-180340-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 141 Kb.
20060612-180354-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-180358-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-180402-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 210 Kb.
20060612-180412-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 178 Kb.
20060612-180416-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 165 Kb.
20060612-180436-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 134 Kb.
20060612-180506-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 250 Kb.
20060612-180516-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 206 Kb.
20060612-180518-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 111 Kb.
20060612-180532-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 385 Kb.
20060612-180534-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 178 Kb.
20060612-180544-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 178 Kb.
20060612-180544-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 113 Kb.
20060612-180552-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 217 Kb.
20060612-180552-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 303 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)