หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-175910-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060612-175924-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 133 Kb.
20060612-175932-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
20060612-175952-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 152 Kb.
20060612-180012-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 182 Kb.
20060612-180032-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060612-180034-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 210 Kb.
20060612-180036-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 228 Kb.
20060612-180040-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 248 Kb.
20060612-180054-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 205 Kb.
20060612-180114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 198 Kb.
20060612-180128-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-180134-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 180 Kb.
20060612-180150-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060612-180154-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 181 Kb.
20060612-180210-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
20060612-180214-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 230 Kb.
20060612-180230-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 159 Kb.
20060612-180238-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 142 Kb.
20060612-180250-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 171 Kb.
<< 10 หน้าที่ผ่านมา      หน้า 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)