หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-174652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 193 Kb.
20060612-174712-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 185 Kb.
20060612-174746-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 218 Kb.
20060612-174850-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 186 Kb.
20060612-174858-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
20060612-174902-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 216 Kb.
20060612-174930-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
20060612-174950-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 191 Kb.
20060612-175126-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 179 Kb.
20060612-175132-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
20060612-175212-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 175 Kb.
20060612-175218-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 238 Kb.
20060612-175222-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
20060612-175316-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 173 Kb.
20060612-175400-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-175404-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 148 Kb.
20060612-175434-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 153 Kb.
20060612-175518-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060612-175724-King-60th-1.jpg
ขนาดไฟล์: 282 Kb.
20060612-175724-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 273 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)