หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

ประมวลภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
20060612-164844-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 168 Kb.
20060612-164856-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 177 Kb.
20060612-164912-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 197 Kb.
20060612-165036-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 162 Kb.
20060612-165040-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 152 Kb.
20060612-165052-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 143 Kb.
20060612-165102-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 280 Kb.
20060612-165104-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
20060612-165114-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 284 Kb.
20060612-165118-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 300 Kb.
20060612-165120-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 149 Kb.
20060612-165122-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 148 Kb.
20060612-165124-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 151 Kb.
20060612-165236-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 155 Kb.
20060612-165250-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 195 Kb.
20060612-165254-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 191 Kb.
20060612-165550-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 164 Kb.
20060612-165618-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 155 Kb.
20060612-165650-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 294 Kb.
20060612-165652-King-60th.jpg
ขนาดไฟล์: 156 Kb.
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      10 หน้าถัดไป >>    

NECTEC FTP
BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB. )
NECTEC BitTorrent download ( for complete distribution of pictures 2380.53 MB.)